Wikia

2.804 Pages

Kadaster: sectie F, perceel 672

Reeds vermeld bij registratie van eigendommen te Peize in 1808, vermeld op pagina: 50. Omschreven als: Een keuterij te Peize bestaande in een huis no. 157 en hof benevens twee mudden kampland en anderhalf dagwerken groenland wordende bij haar zelf bewoond en gebruikt.

          Bewoners woning x, bij volkstelling 1825: 
          Bewoners woning x, bij volkstelling 1848: 


Kadaster nr. 1832: F 0672. Eigenaar 1832: de wed. Adam Reinder Suurd.

Woning: 57.

                                                   Bouwjaar woning:


Eigenaar 1808: de wed. van Adam Reinders Hoofdbewoner 1808: idem

Hoofdbewoner bij familienaam registratie: de wed. van Adam Reinders Suurd

Bewoners bij volkstelling 1825: Jannes Adams Suurd Jantien Stevens Brink Jantien Jannes Suurd Jantien Jans Schuurman Klaas Jans Klasens


Bewoners bij volkstelling 1848: Jannes Adams Suurd * 30-09-1798 Peize arbeider Jantien Brink * 29-08-1791 Peize Adam Suurd * 01-10-1828 Peize Trientien Suurd * 03-12-1825 Peize Wubbegien Suurd * 26-03-1834 Peize

Woninglijst 1850 - 1861. (na 1850 won.nr.227) Jannes Adams Suurd * 30-09-1798 Peize arbeider † 16-02-1860 Jantien Brink * 29-08-1791 Peize Adam Suurd * 01-10-1828 Peize arbeider Wubbegien Suurd * 26-03-1834 Peize Willemtien Hommes * 02-09-1850 Peize † 12-03-1853 Roelof Jans Hommes * 19-02-1823 Peize arbeider

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki