Wikia

2.804 Pages

Kadaster X x eigenaar 1832: X (*x), woningnummer 1832: .

Reeds vermeld bij registratie van eigendommen te Peize in 1808, vermeld

          Bewoners woning x, bij volkstelling 1825: 
          Bewoners woning x, bij volkstelling 1848: 


Woning nr. 153. Bouwjaar woning:

Vermeld in 1808 op pagina 66. Omschreven als: Een Plaats of erven in’t Peizerwold bestaande in een huis en schuur no.153 en hof benevens twee en dertig mud kampland, acht een vierde mud bouwland op de Esch, zes en veertig en een half dagwerken groenland. Wordende deze plaats door Jannes Ensink als meijer bewoond en gebruikt.

Eigenaar 1808: de wed. van Roelf Luinge (Jacomina Luinge) Hoofdbewoner 1808: Jannes Ensink (als meijer) en wedw Roelf Luinge woont in een kamer.

Hoofdbewoner bij familienaam registratie: De wed. van Roelf Luinge (Jaacomitje)

Jan Barelts Doedens 12-07-1801 Peize Barteld Ebbinge 13-05-1788 Peize Trientien Ebbinge 30-09-1789 Peize Allard Ebbinge 11-03-1814 Peize Ameltien Ebbinge 3-01-1816 Peize Aaltje Ebbinge 26-05-1817 Peize Johanna Ebbinge 20-11-1819 Peize Gesien Ebbinge 25-04-1822 Peize

Steven Ebbinge      29-04-1824 Peize   

Berend Hindriks Koops 21-11-1802 Peize Geertien Geerts Ensink 7-02-1808 Peize Jantje Barelds Talens

Kadaster nr. 1832: F 0399. Eigenaar 1832: Ebbinge, Barteld 1788 - 1854

Woninglijst 1850 - 1861. (na 1850 won.nr.221) Bareld Ebbinge * 13-05-1788 Peize landbouwer † 08-05-1854 Aldert Ebbinge * 11-03-1814 Peize landbouwer Steven Ebbinge * 29-04-1824 Peize landbouwer Jan Ebbinge * 04-11-1833 Peize landbouwer Lina Ebbinge * 23-03-1827 Peize Klaas Timmer * 23-01-1830 Peize landbouwer Fenna Nijdam * 08-04-1831 Eelde werkbode (7-07-1849 uit Eelde naar Peize) Jan Ebbinge * 01-10-1826 Peize landbouwer Bareld Ebbinge * 11-01-1856 Peize Koenraad Ebbinge * 24-11-1857 Peize

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki