Wikia

2.804 Pages

Kadaster X x eigenaar 1832: X (*x), woningnummer 1832: .

Reeds vermeld bij registratie van eigendommen te Peize in 1808, vermeld

          Bewoners woning x, bij volkstelling 1825: 
          Bewoners woning x, bij volkstelling 1848: 


Woning nr. 152. Bouwjaar woning:

Vermeld in 1808 op pagina 31. Omschreven als: Een plaats of erve in ‘t Peizerwold bestaande in een huis en schuur no. 152 en hof benevens dertien mudden kampland, drie mudden bouwland op de Esch, zeven en een half dagwerken groenland. Worden deze plaats door hem zelf bewoond en gebruikt.

Eigenaar 1808: Petrus Gasinjet Hoofdbewoner 1808: idem

Hoofdbewoner bij familienaam registratie: Petrus Gasinjet * 1742 + 1819.

Bewoners 1825: Catharina Johonn Glockman 8-05-1796 Goutum (F Loies Gasinjet Aaltje Tjasens Albertien Freerk Bakker 27-04-1800 Peize

Kadaster nr. 1832: Eigenaar 1832:

Bewoners 1848: Hindrik Tonckens * 23-10-1793 De Wijk burgemeester Johannes Gelmers * 23-02-1808 Peize dienstknecht Geert Bakker * 16-05-1825 Peize dienstknecht Geesje Bousema * Glimmen dienstmeid Tietje Gelling * 17-01-1832 Peize dienstmeid

Woninglijst 1850 - 1861. (na 1850 won.nr.219) Hindrik Tonckens * 23-10-1793 De Wijk burgemeester (30-11-1826 uit Eelde naar Peize) Johannes Gelmers * 23-02-1808 Peize werkbode Geert Bakker * 16-05-1825 Peize werkbode Egbertien Hekman * 09-07-1808 dienstbode (7-05-1848 uit Haren naar Peize en 1-05-1850 naar Haren) Tietje Gelling * 17-01-1832 Peize dienstbode

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki