Wikia


Kadaster X x eigenaar 1832: X (*x), woningnummer 1832: .

Reeds vermeld bij registratie van eigendommen te Peize in 1808, vermeld

          Bewoners woning x, bij volkstelling 1825: 
          Bewoners woning x, bij volkstelling 1848: 

Gegevens uit de Kadastrale Atlas Peize 1832.

sectie D, perceel 348, huis en erf, 0.10,10 ha., eigenaar Geert Koops.