Wikia

2.804 Pages

Kadaster X x eigenaar 1832: X (*x), woningnummer 1832: .

Reeds vermeld bij registratie van eigendommen te Peize in 1808, vermeld

          Bewoners woning x, bij volkstelling 1825: 
          Bewoners woning x, bij volkstelling 1848: 


Woning nr. 7. Bouwjaar woning:

Vermeld in 1808 op pagina 5 (litt a), eigenaar Jan Jans Koops. Omschreven als: Een keuterij te Peize bestaande in een huis no. 7 en hof benevens drie schat kampland twee mud en een schat op de Horstmer Esch, vijf dagwerken groenland wordende deze keuterij bij hem zelf bewoont en gebruikt.

Hoofdbewoner 1808: Jan Jans Koops

Hoofdbewoner bij familienaam registratie: Jan Jans Koops (fam.naam Koops).

Bewoners bij volkstelling 1825: Jan Jans Koops Hendrik Jans Koops Albertien Reinder Kuiper Annegien Dalen van Arend Koops Aaltien Geerts Huizinga Geert Koops Menne Koops Hindrik Koops Jantien Koops Klaas Geerts Bezema

Kadaster nr. 1832: D 0022 7 Eigenaar 1832: Jan Jans Koops arbeider

Bewoners bij volkstelling 1848: Egbert Kamps * 10-03-1805 Roden landbouwer Lammegien Koster * 10-04-1807 Peize Hindrik Kamps * 16-02-1837 Peize Geesje Kamps * 26-11-1839 Peize Fennegien Kamps * 20-11-1842 Peize Jan Kamps * 10-09-1847 Peize Geesje Fransens Diertens * 02-11-1786 Roden

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki