Wikia

2.804 Pages

Kadaster X x eigenaar 1832: X (*x), woningnummer 1832: .

    Reeds vermeld bij de registratie van eigendommen te Peize in 1808:

Vermeld in 1808 op pagina


          Bewoners woning x, bij volkstelling 1825: 
          Bewoners woning x, bij volkstelling 1848: 


Deze woning is afgebroken en stond op De Horst.

Woningen en bewoners te Peize.

Woning nr. 4. Bouwjaar woning:

Vermeld in 1808 op pagina 2 (litt b), eigenaar Janna Lunsche. Omschreven als: Een plaats of erve op de Peizerhorst bestaande in een gedeelte van huis en schuur no. 4 een hof benevens een 8 mudden kampland en 23 en half dagwerken worden bij Hindrik en Jan Jans bewoond en gebruikt

Hoofdbewoner 1808-1810: Hindrik en Jan Jans

Bij familienaam registratie 1812: Hindrik en Jan Jans Horst. (fam.naam Horst).

Bewoners bij volkstelling 1825: Hindrik Jans Horst Jan Jans Horst Geesien Hindriks Buiring Jantien Buiring Annegien Buiring Aaltien Jans Horst Albertien Jans Horst Janna Jans Horst Hindrik Jans Horst Geert Horst Derke Schipper

Kadaster nr. 1832: C 0203. Eigenaar 1832: Geert Jans Rabbens (landbouwer)

Bewoners bij volkstelling 1848: niet meer vermeld.


Woninglijst 1850 - 1861 -(na 1850 won.nr.)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki