Wikia


Pieter Dirk Edel was burgemeester van de gemeente Peize van 1948 tot 1968. Hij volgde de heer Römelingh op.

Hij werd geboren op 22 februari 1913 te Naarden, Noord Holland en overleed op 25 oktober 1982 te Deventer. Hij was twee keer gehuwd. Zijn eerste echtgenote was Froukje Maijer, met wie hij twee kinderen had. Een daarvan heette Femke Alijda Edel. Zijn tweede echtgenote was Truus Jongedijk, met wie hij een dochter had.

In zijn ambstperiode zijn er, in samenwerking met de gemeenteraad en de toenmalige wethouders veel vernieuwingen tot stand gekomen.

Hierbij valt te denken aan de Zonnehof (een kleinschalige verzorgingshuis met een vader en een moeder, de daar omheen gelegen bejaardenwoninkjes en de erbij horende bejaardenwoninkjes aan de Esweg), het Groene Kruis-gebouw met het badhuis, de duplexwoningen aan de Raadhuisstraat.

Zijn grote passie was het behouden van het historisch erfgoed, de Saksische boerderijen. Deze historisch waardevolle panden waar de mensen van generatie op generatie mee en in hadden gewoond en geleefd.

De bewoners hadden weinig begrip voor zijn zienswijze. Hun repliek Börgemeister het makkelek praoten, hai huif zölf neit in zun ôle kwint te wonen werd vaak gehoord.

Enkele karakteristieke panden zijn in die tijd op de Rijksmonumentenlijst geplaatst, waardoor de eigenaren bij verbouwingsplannen wel beperkingen werden opgelegd, maar waardoor ook subsidies konden worden verkregen.

Edel ging zelfs zo ver om bij verkoop de nieuwe eigenaren aan te zetten tot restauratie in plaats van nieuwbouw te plegen (modernisering).

Het is hem niet gelukt om alle oude panden te behouden voor het nageslacht, denk hierbij aan de burgerwoningen aan de Hoofdstraat tegenover de kerk, waar eerder een mooie oude Saksische boerderij heeft gestaan.

Panden die door zijn bemoeienissen wel zijn bewaard zijn (o.a.) Oosterweg 7, Noordsepad 2, Hoofdstraat 21 (het recreatiegedeelte van De Hoprank), Hoofdstraat 25 (de bibliotheek), Kerkstraat 4, 12, 16, Brinkweg 2, De Horst 21 en Schipdijk 1.