Wikia


Van Dorpsstraat naar Hoofdstraat

Peize is een dorp met een lange geschiedenis, waarbij de Dorpsstraat, later verandert in Hoofdstraat, altijd al een belangrijke rol heeft gespeeld. Door middel van een fotoreportage heb ik geprobeerd een overzicht te maken tussen 1800 en het jaar 2000.

De foto,s van na 2000 zijn gemaakt met een digitale camera, de opnames van voor 2000 zijn bijeen gebracht door verschillende personen waarbij ik vooral veel gebruik heb gemaakt van foto’s en ansichtkaarten uit de archieven van o.a. mevr. Veurman, Jan van Bergen, Jacob Bezema en Piet Hoekstra.

De gegevens over de bouw en de bewoning komen veelal van de bewoners die in de Hoofdstraat wonen of hebben gewoond. Daarnaast heb ik o.a. gebruik gemaakt van het gemeentearchief en het kadaster.