Wikia


De straat genaamd De Horst vormt al eeuwen lang samen met De Pol de verbinding tussen de dorpen Peize en Eelde.

DeHorst21

Peize, Ter Hansouwe

Doordat vroeger het overige gebied in deze omgeving erg nat en moerassig was zocht men vroeger naar hogere stukken om van het ene dorp naar het andere te gaan. De Horst en De Pol lagen hoog dus vormde ze een natuurlijke verbinding.

In de Middeleeuwen was deze hoogte door het moeras al van groot belang voor de verdegiging van dit gebied. De Bisschop van Utrecht zag dit natuurlijk ook in en heeft hier een versterkt huis gebouwd om het gebied, dat toen aan hem behoorde, goed te kunnen verdedigen.

Over dit huis, dat later de naam Huis ter Hansouwe kreeg, is al veel geschreven.

De Horst is vanouds verdeeld in drie stukken te weten De Voorste Horst, De Middelhorst en De Achterste Horst.

In 1832 stonden langs deze weg slechts vier woningen, allen boerderijen, in 1880 waren dit er acht, en tegenwoordig staan er 14.

In 1899 waren er gesprekken tussen de gemeentebesturen van Peize en Eelde over de aanleg van "de straatweg van Peize naar Eelde en tevens over de bouw van een vaste brug over het Eelderdiep". De straatweg Peize-Eelde werd aangelegd in 1903-1904.

De vroegere brug over het Eelderdiepje. (situatie 1939)

Oorspronkelijk had de weg halverwege een ander verloop dan thans. Deze weg liep voor boerderij De Horst 8 en achter De Horst 10 overde nog aanwezige laan met hoge eiken.

Aan de noordzijde van De Horst stonden in 1880 een zestal huizen. Deze straat heet nu Norlingerweg. Vroeger was er een bos dat de naam "Frankrijk" had.

Het gebied tussen De Horst en de Norlingerweg, het Horstemeresje, is gedeeltelijk afgegraven. Dit is nog te zien aan de hoogteverschillen in het terrein. (Goed te zien voor boerderij De Horst 7).

Het gebied ten zuiden van De Horst heet "De Riet", hier stonden in 1880, versprijd over het gebied, in totaal vijf huizen, tegenwoordig zijn dit er acht. Deze streek ligt laag ten opzichte van De Horst en is dan ook van oorsprong een erg nat gebied. Door afwatering is het gebied bruikbaar geworden.

 Bestandsgegevens: ap van der kaap, peize.