Wikia


De Hopbel is het wekelijkse orgaan voor Peize en omstreken.


In de colofon wordt het als volgt omschreven:


De Hopbel is een onafhankelijk weekblad voor Peize.
Redaktie, administratie en advertenties:
Uitgeverij 'Bossina'