Wikia


 • Geboortes Peize 1811-1912
  1. Het echtpaar Jan Alders en Geertje Reintjes Woltil krijgen in het jaar 1841, zowel op 18 januari als op 31 december van dat jaar een dochter. De echtelieden Jans Suurd en Hinderkien Lammerts kunnen het echter nog iets sneller. Zij krijgen in 1882 zowel op 14 januari als op 20 november van dat jaar een zoon.
  2. Op 25 juni 1842 krijgt het echtpaar Barteld Mensing en Alberdina Ebbinge een dochter. Ze zijn dan respectievelijk 64 en 52 jaar oud....
  3. Op 21-12-1848 bevalt Anna Maria Catharina Dunnebacke van een zoon. In de geboorteakte wordt vermeld dat de vader, Donnatus Bouchier, een in België geboren koopman, reeds overleden is. De akte vermeldt echter niet dat dit al 17 maanden voor de geboorte gebeurd is.
  4. Op 02-01-1860 bevalt Annegien Ebbinge van een zoon, Arend Garm genaamd. Ze is dan ongehuwd maar de vader is waarschijnlijk Albert Boelens waar ze 19 dagen later mee trouwt en de zoon ook erkend. Helaas overlijdt Arend Garm al na 9 weken. Enkele maanden later is Annechien weer zwanger en op 02-01-1861, exact een jaar later en bijna op hetzelfde tijdstip bevalt ze weer van een zoon die ze Arend Garm noemen.
  5. Op 15-06-1862 bevalt Trientien Ottens, vrouw van Jan Eitens, van een tweeling. Dochter Geessien wordt geboren op 15 juni om zes uur 's morgens. Zoon Roelf laat echter op zich wachten en wordt pas 34 uur later op 16 juni om 4 uur 's middags geboren.
  6. Er zijn een aantal jonge moeders van 17 jaar in deze periode maar de jongste moeder in Peize (voor zover bekend) is bij de geboorte van haar eerste kind 16 jaar oud. Ubelina Bezema bevalt op 31-08-1912, ongehuwd, van een dochter.

Huwelijken Peize 1811-1932

 1. Het oudste stel dat in Peize in deze periode trouwt zijn Willem Venekamp en Jantje Suurd. Ten tijde van hun huwelijk op 13-05-1882 zijn ze samen 120 jaar oud. Ze zijn dan respectievelijk 55 en 65 jaar oud.
 2. Het jongste echtpaar dat in deze periode trouwt zijn Geert Been en Jantien Suurd. Ten tijde van hun huwelijk op 13-09-1913 zijn ze samen 37 jaar en één week oud. Ze zijn dan respectievelijk 19 en 17 jaar.
 3. Soms valt het op dat er een groot verschil in leeftijd tussen de beide echtelieden is. Het grootste verschil tussen man en vrouw in deze periode is bij het huwelijk op 28-10-1880. Johannes Coenradus Josephus Wijffelman, klerk van beroep, trouwt dan op 66-jarige leeftijd met de 23-jarige Roelfien Bathoorn. Soms echter is ook de vrouw de oudste van het stel. Op 04-08-1849 trouwt de dan 46-jarige Trientien Koops Dekker met de 24-jarige Geert Ensing.
 4. De jongste bruid die in deze periode trouwt is Martha Nijnuis. Wanneer ze op 30-03-1923 trouwt is ze 16 jaar. De oudste bruid is tot nu toe is de al eerder genoemde Jantje Suurd die op 65-jarige leeftijd trouwt. De jongste bruidegom is Arend Wekema. Wanneer hij trouwt op 25-08-1815 is hij volgens de huwelijksakte op dat moment 17 jaar. De oudste bruidegom is Hindrik Meijer. Wanneer hij trouwt op 30-06-1832 is hij 71 jaar oud.