Wikia


Rond 1800 was hier nog geen weg, op de Franse kaart (1811) werd dit gebied aangegeven als één groot heideveld, en een bos dat op deze kaart het "Peiser Bosch" wordt genoemd.

En ook op de kadasterkaart van 1832 was hier nog geen sprake van een weg naar Lieveren. En was het gebied, ten zuiden van Peize, nog ėėn groot heidevelden met aan de randen veel hakbos en verspreid enige weilanden. Wel was een reeds veldnaam genaamd “Altena”.

Rond 1900 was hier wel een zandweg, die vanaf de Boerlaan over de heide naar Lieveren ging, (zie: Kadasterkaart Peize 1899), De weg werd, in zijn geheel, Lieverseweg genoemd en het voorste gedeelte had toen nog niet de naam Altenaweg. Op deze kadasterkaart, wordt het bos nu de "Altenasche Bosschen" genoemd.

In die tijd was er aan deze weg nog geen bebouwing. In de jaren twintig werden hier de eerste zes woningwet woningen, door de gemeente Peize, gebouwd. Daarvoor stond hier allen maar één woning, n.l. de huidige woning Altenaweg 4 (vroegere bewoond door de familie Beuving). Tussen 1940/1945 werden hier, door de gemeente, nog een aantal woning bijgebouwd, en in de jaren zeventig werden er bouwkavels voor particuliere bouw uitgegeven.

In 1930 stonden hier negen woning, die in dat jaar omgenummerd werden:

voor 1930: na 1930: Hoofdbewoner
A 161/I A 225 Ebel Hut *1894.
A 161/II A 226 Albert Koster *1901.
A 161/III A 227 Klaas Holman *1895.
A 161/IV A 228 Hendrik Bathoorn *1895.
A 161/V A 229 Hendrik Wekema *1904.
A 161/VI A 230 Sabe Koops *1896.
A 161/XVI A 231 Jan Westerhof *1901.
A 162 A 232 Nicolaas Beuving *1896.
A 162/V A 234 Geert Belga *1882.


Bij de herziening van straatnamen (raadsbesluit 1952), wordt deze weg omschreven als: Altenaweg; vanaf het kruispunt Boerlaan/Achteromweg tot het punt waar de Hooghaarsedijk uitkomt op de Lieverseweg.

In 1952 werden de zeventien woningen die toen stonden omgenummerd:

Altenaweg

Peize, Altenaweg v.a. de Boerlaan/Achteromweg (c) ap.vanderkaap peize

Altenaweg.a

Altenaweg (c) ap.vanderkaap peize

van naar
A 234 Altenaweg 1.
A 231 Altenaweg 3.
A 232 Altenaweg 4.
A 230 Altenaweg 6.
A 229 Altenaweg 8.
A 228 Altenaweg 10.
A 227 Altenaweg 12.
A 226 Altenaweg 14.
A 225 Altenaweg 16.
A 224 Altenaweg 17.
A 224a Altenaweg 19.
A 224b Altenaweg 21.
A 224b1 Altenaweg 23.
A 224c Altenaweg 25.
A 224d Altenaweg 27.
A 224e Altenaweg 29.
A 224e1 Altenaweg 31.

In 2000 stonden hier 34 woningen.
                        Bestandsgegevens ap van der kaap.